Su Saflaştırma Sistemleri

Su saflaştırma; distile ve deiyonize su sistemlerini laboratuvar ortamınızda yüksek saflık derecesindeki cihazlarımızla şebeke suyu bağlantısı üzerinden sağlamaktayız.
İşlem (process) suyu, içme suyu veya özel işlemler için su sistemlerimiz, bu konudaki her alanını kapsayan ürünler ve çözümler içermektedir.
Aktif Karbon, havalandırma ve karıştırma, oksijensiz sindirim, biyolojik uygulamalar, biyokatı (biosolid) uygulamaları, sınıflandırma ve ayırma, kontrol cihazları ve analizatörler, susuzlaştırma, dezenfeksiyon, elektrokimyasal ürünler, filtrasyon, membran filtrasyonu, kirli su filtrasyonu, su giriş sistemi, iyonlaştırma, lab su ürünleri, koku ve korozyon kontrol, su paketleme sistemleri, fiziksel ve kimyasal uygulamalarını içermektedir.
Kapsamlı bilgi için tıklayınız.