Mikroplaka Sistemleri

Mikroplaka okuyucular (Microplate readers)

Çeşitli mikroplaka okuyucular ile yaşam bilimi, ilaç üretimi ve diğer araştırma alanlarına hitap etmekteyiz. Cihazlarımız yüksek performanslı analiz teknolojisi ve deteksiyon modlarına sahiptir. Cihazların teminine ek olarak cihazın çalışmasını ve verilerin analizini sağlayan yazılım desteği şirketimiz tarafından sağlamaktadır. Bu kapsamda çok-kullanıcı lisanslı paket yazılımı mikroplaka cihazının verimli çalışmasını ve verilerinizin kapsamlı analizini okuyucu kontrolü ve data analiz arayüzü ile mümkün kılacaktır. Yazılım sistemi ekstra bir lisans ücreti ödenmeden dilendiği kadar çok bilgisayara kurabilir ve her mikroplaka okuyucu ya da eliza cihazı ile birlikte verilmektedir. Absorpsiyon mikroplaka okuyucuları, floresan mikroplaka okuyucuları, lüminesans mikroplaka okuyucuları, nefelometri mikroplaka okuyucuları ile beraber birçok genel ve özel aksesuarlar, filtreler ve optik modüller; mikroplaka okuyucu ya da eliza cihazı uygulamalarına entegre ürün tarafımızdan sağlanmaktadır.
Ürünlere ait internet sayfası için tıklayınız.

Mikroplaka inkübatörleri ve karıştırıcılar (Microplate incubators and shakers)

THERMOstar, Dört mikroplakaya kadar yüksek performanslı mikroplak inkübatörü ve çalkalayıcıdır. Düzenli ve kontrollü inkübasyon ve etkin karıştırma gerektiren herhangi bir enzim ya da hücre bazlı analiz için kullanılabilir. Mikroişlemci kontrollü ısıtma plakaları tüm tabaka boyunca çok hassas sıcaklık hassasiyeti (< 1.0 °C) ile 56 ° C’ye kadar sabit sıcaklık sağlar. Sıcaklık, sallama hızı ve kuluçka süresi ürün üzerindeki tuş takımı ile kolayca programlanabilir ve tüm durum parametreleri LCD ekranda gerçek zamanlı olarak görüntülenir.
Ürüne ait internet sayfası için tıklayınız.

Mikroplaka yıkayıcılar (Microplate Washers)

Şirket olarak taşınabilir mikroplaka yıkayıcılardan tam otomatik yıkayıcılara kadar, her laboratuvarın gereksinimlerine uygun olan bir mikroplaka yıkayıcıyı sağlayabilmekteyiz. Mikroplaka Yıkayıcılar; hücre analizleri, ELISA ve mikroküre temelli analizler gibi birçok uygulama için kullanılmaktadır. Derin kuyu plakalar (deep well plates), 96-kuyulu, 384-kuyulu ve 1536-kuyulu plakalar gibi birçok farklı plaka türüyle çalışabilmektedir.
Ürüne ait internet sayfası için tıklayınız.