Diğer Cihazlar

Elektron mikroskopları

Alan Emisyon SEM (FE-SEM)
Geçirimli Elektron Mik. (TEM)
Taramali uç mikroskoplari
Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Triboloji

Tribometre
Profilometre
İndentasyon & Çizik Test Cihazı
Yüksek Isı İndentasyonu
Stres Testi Cihazı
ALD Kaplama

Litografi sistemleri

Maskesiz Litografi
Maske Hizalama Sistemi

Kalınlık ölçüm cihazları

Tek Nokta Ölçümleri
Mikroskobik Nokta Ölçümleri
Otomatik Haritalama Sistemleri
Satıriçi Monitörleme

Spektrometreler

Raman Spektrometre
Kütle Spektrometresi
Raman Mikroskopları

İnce film kaplama

Spin Kaplama Sistemleri
Dip Kaplama Sistemleri
Sprey Kaplama Sistemleri
Otomatik Film Aplikatörü
Plazma Kaplama Sistemleri
Plazma Temizleyiciler

Plazma sistemleri

Düşük-Basınç Plazma Sistemleri
Atmosferik Plazma Sistemleri
RF Jeneratörleri

Kriyostatlar

Kapalı Devre Kriyostatlar
Açık Devre Kriyostatlar

Prob istasyonları

Kriyojenik Prob İstasyonu
Dört Nokta Prob Sistemi
C-V Plotterlar
Sıcaklık Tablaları
Referans Wafer

Pv/iv sistemler

Güneş Simülatörleri (Solar Sim.)
Solar Hücre Test Sistemleri
Elektrokimyasal Çalışma İstasyonu

Termal sistemler

Kül Fırınları
Tüp Fırınlar
RTP Fırınlar
CVD Fırınlar
PECVD Fırınlar
Yüksek Basınç Fırınlar
Dental Sinterleme Fırınları
Etüvler ve Isıtıcı Tablalar
İndüksiyon Isıtıcılar ve Eriticiler
Kristal Büyütme Sistemleri

Batarya ekipmanları

Yassı Pil Üretimi
Paket Pil Üretimi
Silindir Pil Üretimi
Batarya Test Ekipmanları

Endüstriyel cihazlar

Reometre
Viskozimetre
Polarimetre
Refraktometre
Yoğunluk Ölçer
Şeker Analiz Cihazı (Sakkarimetre)
Bulanıklık Ölçüm Cihazı (Türbidimetre)
İçecek Analizi