Spektroskopi – Tayfölçümü

Tek ışınlı ve Çift ışınlı spektrofotometre
(Single beam and Double beam spectrophotometers)

Tek ve çift ışınlı (single and double beam) spektrofotometrelerimiz mükemmel optik tasarımıyla yüksek optik çözünürlük sağlayarak geniş okuma aralığı sağlar. Beş ölçüm modu (Absorbans / İletim, Konsantrasyon, Çoklu dalgaboyu aralıkları, Spektrum taraması ve Kinetik tarama) dahil olmak üzere laboratuvar analizi kullanımında tüm uygulamalar için geniş bir aksesuar yelpazesini de sağlayabilmekteyiz.
Ürünlere ait internet sayfası için tıklayınız.