KOVAN

Patlayıcı ve Narkotik Madde Saptaması için Bal Arısı Kullanılarak Biyosensör Geliştirilmesi
thumbs_b_c_9a3ffdf80af79b8a3a2712007f034bc8

Patlayıcı ve narkotik maddelerin saptanması için bal arıları kullanılarak geliştireceğimiz portatif detektör sayesinde mevcut elektronik detektörlerinden 1000 kat daha hassas, detektör köpeklerle karşılaştırıldığında; kolay, her ortamda, her zaman, profesyonel personel gerektirmeden kullanılabilen ve yarı fiyatından ucuza pazarlanacak teknoloji üretilecektir. Böylelikle bal arıları kullanılarak dünyada ilk defa narkotik, ülkemizde ise ilk defa patlayıcı madde tespiti yapılacaktır.
Arılar birçok narkotik ve patlayıcı maddeye klasik koşullandırma yöntemleriyle tepki vermek üzere eğitilecekler, bu eğitim beş dakikadan kısa sürede kolayca uygulanabilecek şekilde optimize edilerek prosedür standartlaştırlacaktır. Ayrıca, bu arıları optimum koşullarda tutacak ve görüntü işlemeyle koşullandırıldıkları maddeleri algıladıklarında verdikleri tepkiyi algılayacak portatif elektronik cihaz üretilecektir.
Detaylı bilgi için lütfen tanıtım kitapçığımızı inceleyin…

zagar

 kovan

Tıklayarak tanıtım kitapçığımıza erişin!